e-log™

E-LOG™ (TILLVAL)

En gryta från Getinge Storkök är mycket energieffektiv med en verkningsgrad på 95% (uppmätt enligt EFCEMs standard).

Det finns dock en hel del som användaren kan göra för att laga mat på ett energieffektivt sätt. Koka inte på onödigt höga temperaturer, varmhåll inte maten under onödigt lång tid etc. För att hjälpa användaren att minska energiåtgången vid matlagning har Getinge Storkök tagit fram ett hjälpmedel, e-log™ som loggar energiförbrukning både per process och i stand-by läge. e-log™ kan även summera energiförbrukning under hela grytans livstid.

Respektive grytas energiförbrukning går att följa via en vanlig webbläsare. I standardutförande ingår en förenklad version av e-log som kan köras från kokgrytans grafiska display.