Silplåt

Silplåten är ett ovärderligt tillbehör vid tömning av till exempel potatis eller pastavatten. Den stabila silplåten monteras med ett enkelt handgrepp i grytkärlets utlopp.