INTELLIGENT KOKNING & BRYNING

Kokningsfunktionen använder dubbla effektsteg och en noggrann temperaturmätning. Detta medför en snabb uppvärmning och därefter en jämn temperatur. Om en produkt tillförs i grytkärlet reagerar styrsystemet direkt och återställer temperaturen. Kokningsprocessen kan även tidsstyras. När inställd tid har gått ut tar ett varmhållningsprogram över. Vid höga temperaturer finns även möjlighet att bryna direkt i grytan.

KONTROLLERAD STJÄLPNING

Samtliga kokgrytor i M5-generationen levereras med elektroniskt styrd stjälpning som standard. ART (Automatic ReTilt) återstjälper automatiskt grytkärlet och möjliggör enkel fyllning i alla typer av kärl med mycket hög noggrannhet.

EXAKT VATTENPÅFYLLNING

Pipen är monterad direkt på grytkärlet vilket minimerar risken för förorening via ytor som inte är avsedda för hantering av livsmedel. Vattenpåfyllningen är elektroniskt styrd via en flödesmätare. Exakt vattenmängd anges på den nya grafiska displayen. Manuell vattenpåfyllning kan dessutom när som helst påbörjas via en särskild knapp som ligger utanför displayen!

PROGRAMMERING & INSTÄLLNINGAR

Grytans styrningselektronik är även försedd med en programmeringsfunktion där olika program kan lagras i minnet. Detta både förenklar och höjer effektiviteten i matlagningen.