INTELLIGENT KOKNING & BRYNING

Kokningsfunktionen använder dubbla effektsteg och en noggrann temperaturmätning. Detta medför en snabb uppvärmning och därefter en jämn temperatur. Om en produkt tillförs i grytkärlet reagerar styrsystemet direkt och återställer temperaturen. Kokningsprocessen kan även tidsstyras. När inställd tid har gått ut tar ett varmhållningsprogram över. Vid höga temperaturer finns även möjlighet att bryna direkt i grytan.

KONTROLLERAD STJÄLPNING

Samtliga kokgrytor i M5-generationen levereras med elektroniskt styrd stjälpning som standard. ART (Automatic ReTilt) återstjälper automatiskt grytkärlet och möjliggör enkel fyllning i alla typer av kärl med mycket hög noggrannhet.

EXAKT VATTENPÅFYLLNING

Pipen är monterad direkt på grytkärlet vilket minimerar risken för förorening via ytor som inte är avsedda för hantering av livsmedel. Vattenpåfyllningen är elektroniskt styrd via en flödesmätare. Exakt vattenmängd anges på den nya grafiska displayen. Manuell vattenpåfyllning kan dessutom när som helst påbörjas via en särskild knapp som ligger utanför displayen!

KRAFTFULL OMRÖRNING

Omröraren har 6 förinställda program (från 5 till 155 varv/min) som täcker in allt ifrån mycket skonsam omrörning till högvarvig omrörning vid vispning. Omröraren är mycket kraftfull vilket till exempel innebär att det går att göra potatismos från en full gryta med kokt potatis. Omrörarverktyget av rostfritt stål, är volymgraderat och monteras enkelt i grytkärlet. Både omrörarverktyg och de avtagbara skraporna diskas enkelt i diskmaskin. En dedikerad knapp för Hold-To-Run av omröraren vid öppet lock har införts på M5 för att underlätta arbetet ytterligare.

PROGRAMMERING & INSTÄLLNINGAR

Grytans styrningselektronik är även försedd med en programmeringsfunktion där olika program kan lagrasi minnet. Detta både förenklar och höjer effektiviteten i matlagningen.